Kwestia prawa (za wikipedi膮):

bio7Problem unieszkodliwiania 艣ciek贸w odprowadzanych z dom贸w regulowany jest rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunk贸w, jakie nale偶y spe艂ni膰 przy wprowadzaniu 艣ciek贸w do w贸d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg贸lnie szkodliwych dla 艣rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz.

984)1.

Zgodnie z 搂 11 ust. 5 rozporz膮dzenia, 艣cieki pochodz膮ce z gospodarstwa domowego mog膮 zosta膰 odprowadzone do ziemi w granicach gruntu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 wprowadzaj膮cego, przy zachowaniu nast臋puj膮cych warunk贸w: ilo艣膰 艣ciek贸w nie przekracza 5 m?/dob臋, BZT5 艣ciek贸w jest zredukowane o co najmniej 20% a zawarto艣膰 zawiesin og贸lnych o 50% w wyniku wst臋pnego oczyszczenia, miejsce wprowadzania 艣ciek贸w oddziela od poziomu wodono艣nego warstwa gruntu mi膮偶szo艣ci co najmniej 1,5 metra. Dodatkowymi kryteriami s膮 kryteria zwi膮zane z terenami dla kt贸rych nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O mo偶liwo艣ci powstania oczyszczalni stanowi膮 wtedy r贸wnie偶 przepisy szczeg贸lne, mi臋dzy innymi te z zakresu ochrony 艣rodowiska.
Uniemo偶liwiaj膮 one budow臋 oczyszczalni na: obszarach obj臋tych ochron膮 (parki krajobrazowe, strefy ochronnych uj臋膰 wody) obszary zagro偶one powodziami obszary nara偶one na zalewanie wodami opadowymi

Co to jest przydomowa oczyszczalnia 艣ciek贸w?

Przydomowa oczyszczalnia 艣ciek贸w ? to zesp贸艂 urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do neutralizacji 艣ciek贸w wytwarzanych w domu lub ma艂ym zgrupowaniu dom贸w. Warunkiem prawid艂owej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiej臋tna obs艂uga, polegaj膮ca na nast臋puj膮cych czynno艣ciach: okresowa kontrola sk艂adu odp艂ywu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednia regulacja natlenienia i uzupe艂nianie kultur mikroorganizm贸w, usuwania osadu i ko偶ucha z osadnika raz w roku lub po wype艂nieniu osadnika osadem do po艂owy.

殴r贸d艂o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przydomowa_oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w

Dywany kiedy艣 i dzisiaj

bio7 Przez wiele lat r臋cznie robione dywany by艂y domen膮 tylko najbogatszych i posiadane takiego dywanu stanowi艂o swego rodzaju przes艂anie o stanie maj膮tkowym w艂a艣ciciela. Od XIX wieku powstawa艂o coraz wi臋cej zak艂ad贸w produkuj膮cych dywany, przez co stawa艂y si臋 one coraz ta艅sza i szerzej dost臋pne.

Dzisiaj praktycznie ka偶dy dywan dost臋pny na rynku jest tkany maszynowo, wi臋c traci nieco na pewnych walorach r臋kodzie艂a, kt贸re zawsze jest w cenie.

Co prawda zosta艂o kilka firm produkuj膮cych dywany r臋cznie i to w艂a艣nie one w dzisiejszych czasach staj膮 si臋 znowu coraz bardziej popularne..

Widok do druku:

bio7