kartoteka pacjentów

Programy typu niebawem staną się niezbędne dla dosłownie każdej placówki medycznej.

Warto już teraz kupić właściwe programy, jednak dlaczego jest to potrzebne.

O tym w artykule.

Nowoczesność a papierowe dokumenty

Czy prowadzenie papierowych dokumentacji to przeżytek, wielu przedsiębiorców powie, że tak.
I w sumie maja rację, ponieważ mało która nowoczesna firma korzysta z papierowych dokumentów.
Niestety instytucje rządowe i państwowe dalej tkwią, mimo usilnych prób zmiany, w stosach papierów. Wcale tak być nie musi, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie można by najzwyczajniej w świecie zalogować się na swoje konto w urzędzie i tam dokonywać wszelkich zmian.
Na szczęście jest nadzieja, ze niebawem się to zmieni.

Szpitale niedługo czeka poważna zmiana w tej właśnie dziedzinie.

E-lekarz

kartoteka pacjentów Nikt nie lubi kolejek u lekarzy, zwłaszcza specjalistów- czy doczekamy się kiedyś czasów, gdy będzie można zapisać się do takiego lekarza z własnego domu? Wyobraźmy sobie, że wysyłamy tylko dokumentację z istniejącego systemu bazy danych oraz skierowanie generowane elektronicznie i dostajemy na maila informacje o terminie. Piękne prawda? Na szczęście taka przyszłość nie jest specjalnie odległa, a informatyzacja będzie postępowała i wstępowała na coraz szersze pole w naszej codzienności.
Jednak jak będzie z realizacją tego w tym konkretnym przypadku; czas pokaże.

Wikipedia o e-dokumentacji medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.
W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej. Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.

Widok do druku:

kartoteka pacjentów