Cytat z Wikipedii o rezonansie magnetycznym

rezonans gliwice
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, zwyczajowo w skrócie rezonans magnetyczny ? nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów.

Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych. Stosowane w literaturze skróty to RM (rezonans magnetyczny), MRI (ang.

magnetic resonance imaging), NMR (ang.
nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance), RNM1 (pochodzenie niejasne), często zamiennie ze znaczeniem ?spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego?.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie_metodą_rezonansu_magnetycznego

Rezonans i kilka faktów z Wikipedii

rezonans gliwice
Rezonans występuje, gdy układ drgający pobiera energię ze źródła pobudzającego go i jest w stanie przechowywać ją.
Jednakże zazwyczaj w układzie istnieją pewne straty energii powodowane tłumieniem.

Zależą one od amplitudy drgań układu i przy sile wymuszającej o ustalonej amplitudzie osiągany jest stan równowagi.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonans

Wykorzystywanie opisów badań rezonansowych

Opisywanie badań rezonansowych nie stanowi najmniejszego problemu dla prawdziwych specjalistów.
Wobec tego są one przeprowadzane praktycznie codziennie i wykorzystywane jako bardzo dobry sposób na ocenę stanu zdrowia praktycznie każdego pacjenta.
Jednocześnie można stwierdzić, że znane są różne sposoby opisywania badań rezonansowych, a konkretne opisy muszą zostać naprawdę bardzo solidnie przygotowane. To od nich zależy, jakiego rodzaju leczenie zostanie wdrożone u konkretnego pacjenta.
Tymczasem pracownicy przychodni i szpitali opisują tak wiele różnych badań rezonansowych, że muszą je opisywać ze szczególną uwagą i czujnością, w przeciwnym razie pacjenci mogą być narażeni na poważne niebezpieczeństwo.

.

Dodane: 25-09-2017 08:19

Tagi: rezonans Rybnik Gliwice medycyna badania szpital klinika zdrowie

Widok do druku:

rezonans gliwice