geodezja legnica

Czym jest linia geodezyjna?

geodezja legnica
Linia geodezyjna (krótko nazywana geodezyjną) ? krzywa w przestrzeni metrycznej (ściślej: w G-przestrzeni), stanowiąca najkrótszą drogę pomiędzy dwoma punktami dostatecznie bliskimi1.
Równoważnie geodezyjne definiuje się jako krzywe o zerowej krzywiznie geodezyjnej.
Dla przestrzeni euklidesowej geodezyjne są zwykłymi prostymi.
... W ogólnym przypadku rozmaitości riemannowskich własności geometryczne mogące zmieniać się nawet przy niewielkim przemieszczeniu z jednego punktu do innego. Linia geodezyjna jest zdefiniowana jako krzywa dla której krzywizna geodezyjna w każdym jej punkcie jest równa zeru. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_geodezyjna

Miernictwo w Wikipedii

Miernictwo ? historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej ? nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi.

Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa).

W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwaŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miernictwo

Wyznaczanie miejsca na budowę nowego bloku

Miasta stale są zamieszkiwane przez nowe osoby.
Dlatego co jakiś czas powstają w nich nowe bloki mieszkalne.

Jednak każdy blok mieszkalny musi zostać wybudowany w ściśle wyznaczonym do tego miejscu, żeby nie można było podważyć zasadności jego budowy na żadnym jej etapie.

Dlatego wytyczaniem placu budowy nowego bloku mieszkalnego zajmują się dobrze wykształceni geodeci.
Biorą oni także udział w tworzeniu planu budowy nowego bloku, a dzięki temu można w pełni wykorzystać wszystkie walory przestrzenne placu budowy.
Następnie uczestniczą oni w budowie nowego bloku i sprawują stały nadzór nad jej kolejnymi etapami.
Mogą wówczas na bieżąco przedstawiać swoje uwagi co do budowy nowego bloku, a potem zezwolić na oddanie go do użytku.
.
Dodane: 29-12-2016 09:04

Tagi: usługi geodezja geodeta nieruchomości budownictwo legnica

Widok do druku:

geodezja legnica