Wikipedia i płoty

ogrodzenia Rybnik
Płot, parkan, blanka ? typ ogrodzenia. nazwa płot "grodza pleciona z chrustu" (XIV wiek), wywodzi się od słów pleć, plątać, gdyż pierwsze płoty, przynajmniej na obszarze Słowiańszczyzny i innych, tworzone były z gałęzi (chrustu) przewijanych poziomo między palikami.

Płot najczęściej otaczał pastwisko, zrobiony był z pojedynczych drągów przybitych do kołków i nazywał się grodź, rzadziej ogrodzenie. nazwa parkan, węg.

párkány, śrgniem.

parkan (XIV wiek) - ogrodzenie, zwykle z dylów lub desek (sztachet).

Wysoki z balów drewna lub desek umocowanych pomiędzy słupami służył w dawnych czasach do fortyfikacji miast. nazwa blanka (Warmia, Mazury).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Płot

Wiejskie płoty

O tym, jakie są zalety wiejskich płotów wiedzą bardzo dobrze te osoby, które posiadają bardzo ciekawskich sąsiadów, chcących uczestniczyć w ich życiu osobistym.
Podstawową zaletą takich płotów jest więc możliwość zachowania prywatności, jednak równie ważne jest, że ochraniają one mieszkańców gospodarstwa przed kradzieżą posiadanych przez nich sprzętów czy jakichś droższych urządzeń.
Dlatego stawianie wiejskich płotów jest rzeczą zupełnie naturalną i nikogo nie powinien dziwić fakt, że większość mieszkańców obszarów wiejskich chce posiadać odpowiednie ogrodzenia, zwłaszcza wówczas, gdy ich sąsiedzi posiadają takie zwierzęta, które często uciekają i mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i upraw

Warunki jakie powinno spełniać ogrodzenie.

Cytat z Wikipediiogrodzenia Rybnik
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt3. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzenie
.
Dodane: 04-01-2017 08:49

Tagi: rybnik budownictwo śląsk ogród ogrodzenia wykończenie

Widok do druku:

ogrodzenia Rybnik