rezonans gliwice

Rezonans w internetowej encyklopedii

rezonans gliwice
Rezonans ? zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonej częstotliwości siły wymuszającej.
Częstotliwość, dla której drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową.

Dla tej częstotliwości nawet mała okresowa siła wymuszająca może powodować drgania o znacznej amplitudzie.

Układ drgający o wielu stopniach swobody ma wiele różnych częstości własnych i dlatego możliwe są drgania rezonansowe na każdej z tych częstości.

Najłatwiej jest wywołać rezonans na częstości najniższej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonans

Cytat z Wikipedii, hasło: Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna ? dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta.

Badanie laboratoryjne prowadzi się in vitro przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i służy ustaleniu rozpoznania lub monitorowaniu leczenia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnostyka_laboratoryjna

Cytat z Wikipedii o rezonansie magnetycznym

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, zwyczajowo w skrócie rezonans magnetyczny ? nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych. Stosowane w literaturze skróty to RM (rezonans magnetyczny), MRI (ang.

magnetic resonance imaging), NMR (ang.

nuclear magnetic resonance), MR (ang.

magnetic resonance), RNM1 (pochodzenie niejasne), często zamiennie ze znaczeniem ?spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego?.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie_metodą_rezonansu_magnetycznego

.
Dodane: 07-11-2017 01:31

Tagi: rezonans Rybnik Gliwice medycyna badania szpital klinika zdrowie

Widok do druku:

rezonans gliwice